pbxvoip
Současné telefonní ústředny lze rozdělit na digitální ústředny a vývojově následující IP telefonii.

Digitální ústředna zprostředkovává hovory jednotlivých účastníků převáděním analogového signálu do binární podoby při typickém datovém toku 64 Kb/s na jeden hovorový kanál. Více hovorových kanálů lze sdružit do jednoho přenosového média pomocí přepínání - multiplexu. Nejčastěji se používá časový multiplex,TDM. Ten dovoluje sloučení dvou (BRI), třiceti (PRI) nebo až tisíců hovorů do jednoho páru vodičů či vláken.

IP telefonie je technologie, umožňující přenos hlasu pomocí síťových IP protokolů pomocí datové připojení. Podmínkou použití IP telefonie je využití standardu QOS (Quality of Services). K hlavním výhodám patří úspora nákladů za telefonní poplatky a úspora vyplývající z využití stávající datové kabeláže včetně zásuvky pro počítač. Typický IP telefon má na sobě zdířky pro připojení počítače a PoE switche.