UPS

UPS (anglicky Uninterruptible Power Supply (Source) – „nepřerušitelný zdroj energie“) je zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta. Podle platných českých norem (ČSN EN 62040) se takové zařízení nazývá "Zdroj nepřerušovaného napájení".

UPS je obvykle zapojen mezi primární zdroj elektřiny a vstup napájení chráněného zařízení. Mezi nejčastěji chráněné systémy patří obvykle telekomunikační zařízení, počítačové systémy, systémy zajišťující chod letišť,nemocniční přístroje a další.

UPS funguje na principu akumulátoru. Pokud není dodávka elektřiny z primárního zdroje přerušena, je baterie udržována v nabitém stavu. Zároveň slouží jako ochrana proti dalším problémům rozvodné sítě.

Off-line – Nejjednodušší princip, který se využívá pro nejmenší výkony. Proud prochází ze vstupu přímo na výstup, při přerušení napájení (či při nějakém problému jako je velké podpětí nebo přepětí) se pomocí relé přepne na výstup z měniče napětí. Tento typ není schopen úpravy podpětí nebo přepětí.Line-

Interactive – Jedná se o zdokonalený Off line, hojně rozšířený ve výkonu okolo 1000 VA. Dokáže skokově stabilizovat vstupní napětí, aniž by přecházel na bateriový režim, aby se co nejvíce blížilo předepsanému napětí. Ve většině případů stačí tento typ UPS. Při větší nestabilitě nebo při úplném výpadku vstupního napětí dochází zde k přepnutí na baterie, a to s prodlevou napětí 4 - 10 ms, což nemusí být pro některé citlivé zátěže z provozního hlediska vhodné. Pro přepnutí je zde obsažen "reverzibilní měnič", který je rychlejší než v případě Off-line UPS.

Online UPS  –  Nejpokročilejší a zároveň nejdražší typ UPS. Napětí nejdříve projde filtry, poté se usměrní a následně rozstřídává na výstupní napětí 230 V (př. 3 x 400V). Na stejnosměrném meziobvodu jsou připojeny akumulátory (přímo nebo přes AC/DC konvertor). Jelikož je potřeba usměrnit a následně rozstřídat celý přenášený výkon, jsou tyto UPS dražší, mají menší účinnost, ale jsou vhodná pro všechny typy zátěží, a to i v prostředí s výrazně nestabilní sítí.